Adjuvanten

Adjuvanten

Hulpstoffen of adjuvanten kunnen door hun zeer specifieke eigenschappen de werking van gewasbeschermende stoffen enorm verbeteren. Om dergelijke effecten te bereiken is een gedegen kennis van zowel het gewasbeschermingproduct als van de hulpstoffen noodzakelijk. Een fabrikant van gewasbeschermingsmiddelen zal een formulering maken welke onder gemiddelde omstandigheden voor alle gewassen een voldoende scoort. Maar alle omstandigheden en alle gewassen zijn niet gelijk. Door nu zeer specifiek bij bepaalde gewassen onder bepaalde omstandigheden hulpstoffen toe te voegen kan de gebruiker de werking van het gewasbeschermingproduct optimaliseren. Dit verbetert de werking en dus het uiteindelijk resultaat.

Guard
Intake
Soil Fix
Fortuna
Rhino
Anti-Drift
Anti-Schuim
Track & Trace
Schuimmarkeur