Calin W

Calin-W_web

Calin W* is een calcium bladmeststof op basis van een zeer bijzondere Calcium formulering. Calin W* wordt door zijnspeciale formulering zeer snel door het blad opgenomen.

Calin W* wordt dan toegepast wanneer men de plant op zeer korte termijn van extra calcium wil voorzien. Normaal gesproken kunnen calcium bladmeststoffen slechts zeer moeizaam de opperhuid passeren. Door zijn speciale formulering lukt dit met Calin w* uitstekend waardoor slechts een zeer lage dosering noodzakelijk is.

Toepassingsgebied

CalinW is toepasbaar in alle gewassen waarin een extra calciumgift noodzakelijk geacht wordt.

Calin w* niet toepassen in wildfourage gebieden daar het meeste wild negatief reageert in de voedingopname van gewassen welke zijn bespoten met Calin w*