Categorie: Geen categorie

0

AGRO-vitaal journaal ook online leesbaar

De laatste versie van het Agro-vitaal journaal kunt u ook hier op de website lezen. Een mooie uitgave met een terugblik en actuele informatie. Voor de digitale versie, zie: agro-vitaaljournaal_nov-2016_web Onder het kopje ‘nieuwsblad’...

0

Agro-Vital aanwezig op de Aardappeldemodag 2016

Elke twee jaar organiseren Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) te Westmaas en de Nederlandse Aardappelorganisatie (NAO) de Aardappeldemodag. De Aardappeldemodag is dé ontmoetingsplaats van de aardappelsector en richt zich op de gehele aardappelketen. Telers,...

0

Uitbreiding opslag

Om onze productie en de toenemende vraag naar producten van zowel Agriton als Agro Vital te garanderen, gaan wij onze opslag verder uitbreiden. Naast de panden 10-1 en 10C hebben wij op het bestaande...

0

Nieuwe flyer CalciMax beschikbaar

CalciMax is een bijzonder effectieve bladmeststof om meer Calcium in de vrucht van een gewas te krijgen. Calcium zorgt voor sterkere cellen, waardoor de kans op stip (bij fruitteelt) en roest (bij aardappelteelt) word...

Provinciale interesse over bodemverbetering 0

Provinciale interesse over bodemverbetering

Anders omgaan met de bodem   Gedeputeerde Johannes Kramer van Provincie Fryslan maakte in april, met verschillende collega’s een bedrijfsbezoek bij twee innovatieve agrarische bedrijven. Het gaat om akkerbouwer Bierma in Waaxens (bij Holwerd) en...

0

Graslandproeven voor hogere graslandopbrengsten

Aanscherpende bemestingsnormen dwingen de veehouder te streven naar optimale graskwaliteit om zo in voedzaam, eigen ruwvoer te voorzien. Vraag is dan wat de beste manier is om tot betere en betrouwbaardere bemestingsstrategie te komen. ...