Crystal Green en derogatie

Meststof toegestaan voor gebruik bij derogatie (melkvee maart 2018)

Zie ook Agrio website

Folder: Crystal Green

Crystal Green: nuttig hergebruik van fosfaat

Crystal Green van Agro-Vital in Noordwolde is een herwonnen fosfaatmeststof uit rioolslib en mag worden toegepast binnen derogatie. Crystal Green is de eerste concrete stap in het recyclen van grondstoffen voor hergebruik als meststof. De eerste proeven op zand en klei tonen positieve resultaten. Opvallend is de hogere zetmeel- en VEM-opbrengst in mais.

De startmeststof is een microgranulaat op basis van magnesium-ammoniumfosfaat. Normaal gesproken is dit een verbinding die moeilijk in oplossing komt. Crystal Green is gemaakt met een technologie die er voor zorgt dat het fosfaat in de meststof wel goed beschikbaar komt. Dat komt door de stimulatie van de citraatproductie van de kiemende plantenwortel die direct fosfaat vrijmaakt uit de korrelmeststof.

Project waterschap

Het maken van meststof uit afvalwater is een nieuwe technologie. Bij waterschap Vallei en Veluwe In Amersfoort draait sinds een jaar de Ostara Pearl-reactor. Die maakt struviet, een duurzame kunstmestkorrel, uit afvalwater. Ostara is een Canadees bedrijf met veel ervaring in het hergebruik van grondstoffen en gebruikt de merknaam Crystal Green.

Een voordeel van Crystal Green is dat het altijd veilig kan worden toegepast door veehouders, zonder dat men het recht op derogatie verliest. Het ministerie heeft schriftelijk aangegeven dat de regels dezelfde zijn als vorig jaar en dat Crystal Green in de categorie zit van ‘overige organische meststoffen’ die zijn toegestaan volgens de derogatie-regels.

Wat is derogatie?

Binnen Europa zijn afspraken gemaakt over hoeveel stikstof veehouders mogen gebruiken. Dit is vastgesteld op 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare. Nederland heeft toestemming van de Europese Commissie om af te wijken van deze norm. Derogatie stelt dat veehouders de stikstofgift onder voorwaarden mogen verhogen naar 230 of 250 kilogram.

Derogatie heeft dus te maken met de hoeveelheid stikstof die veehouders mogen toepassen. Het heeft niets te maken met de hoevéélheid fosfaat die men mag gebruiken. Wel is het zo dat derogatiebedrijven geen fosfaat uit kunstmest mogen gebruiken. Crystal Green is een uitzondering, omdat het een herwonnen fosfaat is.

Op dit moment is er nog geen derogatie. Wellicht wordt de beslissing pas in juni genomen. Veehouders willen echter binnenkort mais zaaien en moeten nu weten waar ze aan toe zijn. Hoe moet een veehouder nu handelen, wanneer hij zicht wil houden op de derogatie?

Goede keuze maken

Het is belangrijk om geen ‘normale’ startfosfaat te gebruiken. Fosfaat uit kunstmest is namelijk niet toegestaan binnen de derogatie. Startmeststoffen zoals Crystal Green zijn wel mogelijk, ook al is derogatie door Brussel nog niet toegekend.

Of derogatie nu wel of niet doorgaat, het heeft geen gevolgen voor het gebruiken van Crystal Green. Het ministerie heeft schriftelijk aangegeven dat de voorwaarden voor derogatie gelden zoals die vorig jaar zijn afgesproken en daar hoort Crystal Green bij.

 

 

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.