Delen voor en door dealer

Delen voor en door dealer

 

Op woensdag 11 oktober vond de dealerdag van Agro-Vital plaats. Ruim 60 mensen kwamen in Van Der Valk De Witte Bergen ervaringen uit te wisselen en kennis op te doen.

De dag werd afgetrapt door onderzoeker Romke Postma van NMI. In een vogelvlucht neemt Postma ons mee met verzamelde gegevens over het organische stof percentage in Nederlandse bodems, stikstofemissies en fosfaatemissies. De gepresenteerde cijfers leverden de nodige discussie op, zoals bijvoorbeeld de vraag in welke mate de organische stof en humus in onze bodems afneemt.

De tweede spreker was Jan Feersma Hoekstra, directeur Agro-Vital, die inging op ontwikkelingen in de agrarische wereld. Momenteel zijn veel overnames en fusies gaande in de agrarische sector, zowel op het niveau van de multinational, als bij kleine Nederlandse toeleveranciers. De conclusie van Feersma Hoekstra was dat deze ontwikkelingen mogelijkheden scheppen. Wanneer andere partijen steeds groter worden, laten deze vaak steken vallen op het gebied van klantondersteuning. Agrarische toeleveranciers die op technisch vlak sparringpartner kunnen zijn voor de boer hebben toekomst. De zogenoemde ‘dozenschuivers’ die geen meerwaarde kunnen bieden, hebben dat niet.

In het zuiden van Limburg past Agro-Sud al enige jaren met veel succes het productenpakket toe in de uienteelt. Adviseur Peter Wolters deelde hun ervaringen met onder anderen Humostart, Bladkali en EfficieNt28. De doorsneeopbrengsten met reguliere meststoffen liggen in de regio tussen de 40 en de 50 ton. Met het Agro-Vital productenpakket loopt dat op richting de 70 ton. De investering, door de toepassing van bladmeststoffen wordt ruimschoots terugverdiend door de hogere opbrengst.

Tot slot presenteerde Hans Dirksen, eigenaar van DMS, zijn visie op de toepassing van ureumhoudende meststoffen in de kringloopwijzer. Dirksen is van mening dat de eigen ruwvoerteelt leidend moet zijn in het financiële plaatje van de melkveehouder. Wat een boer zelf kan produceren hoeft hij niet aan te kopen.

De kringloopwijzer laat duidelijke verschillen zien tussen de toepassing van diverse stikstofvormen in grasland. Ureumhoudende meststoffen zoals Flex komen op verschillende parameters goed uit de onderzoeken. De komende jaren hoopt Dirksen nog meer onderzoek te doen naar eiwitkwaliteit in grasland, op basis van verschillende bemesting strategieën.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.