Flex Fertilizer

Flex Fertilizer

Flex is een hoogwaardige vloeibare meststof, die bestaat uit ureumketens. Lees voor meer informatie de flex forder.

Voordelen van ureumketens:

  • landurig beschikbaar in de grond
  • niet onderhevig aan uitspoeling
  • hoge stikstofeffcientie, waardoor besparing N-gift
  • snel opneembaar door de wortel
  • praktisch in gebruik

Flex fertilizer voor Veehouders

Het doel bij Gras verbouwen is eiwit oogsten. Met flex fertilizer in grasland (24%N), verbouwt men kwaliteits eiwit. Gras met flex bemest heeft een lagere oeb, wat resulteert in lagere krachtvoerbenodigdheden.

Flex fertilizer zorgt in Mais voor een snelle start. Door besparing op de N- en P- Gift, houdt u meer ruimte voor organische mest.

Flex fertilizer voor Akkerbouwers

Vloeibaar bemesten is exacter bemesten. Door Flex fertilizer te gebruiken kunt:

0 – 20% besparen op de N-gift

0 – 40% besparen op de P-gift

Flex fertilizer minimaliseert bovendien de zoutlast op de bodem.

Flex fertilizer is beschikbaar in de volgende formuleringen:

Screen Shot 2015-09-01 at 7.25.08 PM