Flex Fertilizer

Flex Fertilizer

Flex is een hoogwaardige vloeibare meststof, die bestaat uit ureumketens. Lees voor meer informatie in bijgaande folder: Flex fertilizer folder algemeen.

Voordelen van ureumketens:

  • landurig beschikbaar in de grond
  • niet onderhevig aan uitspoeling
  • hoge stikstofeffcientie, waardoor besparing N-gift
  • snel opneembaar door de wortel
  • praktisch in gebruik

Flex fertilizer voor Veehouders

Het doel bij Gras verbouwen is eiwit oogsten. Met flex fertilizer in grasland (24%N), verbouwt men kwaliteits eiwit. Gras met flex bemest heeft een lagere oeb, wat resulteert in lagere krachtvoerbenodigdheden.
Lees voor meer informatie over de toepassing van Flex fertilizer in grasland bijgaande folder Flex Fertilizer Grasland

Flex fertilizer zorgt in Mais voor een snelle start. Door besparing op de N- en P- Gift, houdt u meer ruimte voor organische mest.

Flex fertilizer voor Akkerbouwers

Vloeibaar bemesten is exacter bemesten. Door Flex fertilizer te gebruiken kunt:

0 – 20% besparen op de N-gift

0 – 40% besparen op de P-gift

Flex fertilizer minimaliseert bovendien de zoutlast op de bodem.

Flex fertilizer is beschikbaar in de volgende formuleringen:

Screen Shot 2015-09-01 at 7.25.08 PM