Agro-vital Site

0

Veldproef Wetter

Technische UitlegWetter bestaat uit een gepatenteerde mix van natuurlijke polymeren, uitvloeiers, bevochtigingsmiddelen en oppervlakte-actieve stoffen. De hulpstof zorgt ervoor dat vocht beter indringt in de bodem, en dat de bodem daarnaast het vocht beter...

0

Steeds meer twijfels over huidige teeltsysteem

Afgelopen maand organiseerde proefboerderij SPNA in het Groningse Munnekezijl een drietal telersavonden. Eén van de thema’s was het ‘begrijpend lezen van bodemanalyses’. Agro-Vital directeur Jan Feersma Hoekstra vertelde dat veel akkerbouwers nog steeds moeite...

0

AGRO-vitaal journaal ook online leesbaar

De laatste versie van het Agro-vitaal journaal kunt u ook hier op de website lezen.Een mooie uitgave met een terugblik en actuele informatie. Voor de digitale versie, zie: Agro-Vital Journaal Februari 2019 Onder het...

0

Twee nieuwsbladen in één

In januari is alweer de tiende editie van de twee-jaarlijkse krant van Agriton en Agro-vital gedrukt!Steeds meer agrariërs ontdekken dat bodemvruchtbaarheid aan de kiem staat van stabiele en duurzame landbouw. Telkens zijn er weer...