Producten

Agro-vital folders:

Agro-vital BedrijfsFolder  In een tijd waar milieu een steeds belangrijker rol gaat spelen en grondstoffen almaar duurder worden is het efficiënt(er) gebruik van gewasbescherming
en bemesting een must. Agro-vital denkt haar doel te kunnen verwezenlijken door het importeren en/of produceren van innovatieve technieken op het gebied van zowel gewasbescherming als bemesting.

Alloy Basis is een universeel bruikbare meststof die sporenelementen bevat, zoals Mangaan, Borium, IJzer, Molybdeen, Selenium en een hoog gehalte aan Koper en Zink. Dit alles voor gezonde, vruchtbare bodem. De Selenium in Alloy Basis komt zowel snel als langzaam beschikbaar. Door het gebruik van metaallegeringen zijn koper, mangaan, ijzer en zink tot 4 jaar in de bodem beschikbaar, wat het gebruik bijzonder zuinig maakt. Een legeringen voorkomt uitspoeling van nutriënten, zonder risico van overbemesting.

Bladkali TS is een speciale bladmeststof voor het toedienen van extra kalium (25% K2O) als bladvoeding. Tevens is Bladkali TS rijk aan zwavel (42% SO3). Bladkali TS bevat geen chloor. Daar een kali tekort in het seizoen niet meer gecompenseerd kan worden met een bodem bemesting, is Bladkali TS de uitgelezen oplossing om een kalitekort via het blad te geven. Vooral bij aardappelen, bolgewassen en fruit kan kaligebrek eenvoudig optreden.

CalciMax is een bijzonder effectieve bladmeststof om meer Calcium in de vrucht van een gewas te krijgen. Calcium zorgt voor sterkere cellen, waardoor de kans op stip (bij fruitteelt) en roest (bij aardappelteelt) word gereduceerd.

Crystal Green is een microgranulaat op basis van magnesiumammoniumfosfaat.
De meststof is optimaal beschikbaar dankzij behandeling met Root Activated Technology. Bovendien is Crystal Green toegestaan binnen de derogatie, waardoor het uitermate geschikt is als startmeststof in de mais.

Efficië-N-t28 is een stikstof meststof met het doel om stikstof efficiëntie te verhogen. Deze speciaal bladmeststof is op basis van vloeibare N uit ureummethanal (ureum polymeerketens). Ureummethanal is een zeer efficiënte vorm van stikstof welke ook nog eens erg zacht is voor uw gewas. Efficie-N-t 28

Flex Fertilizer wordt o.a. toegepast op de volgende gewassen: Aardappelen, Koolgewassen, Tarwe, Gras, Maïs.

Flex 11 is een vloeibare ureummeststof voor de bemesting van grasland.

Humostart is een ideale startmeststof voor gewassen, die snel reageren op met name fosfaat. Humostart bevat maar liefst 50% snel opneembaar fosfaat en ook nog eens 11% stikstof in een snel opneembare niet uitspoelbare vorm. Dit garandeert een snelle start van de groei. Daarnaast bevat Humostart nog 1% zink. Zink is een onmisbaar element bij de enzymvorming van de plant. Ook zorgt zink voor een goede vruchtzetting bij veel gewassen. Tenslotte zijn er aan Humostart nog humuszuren toegevoegd, die voor een plantstimulerend effect zorgen.

P-Start is een zeer efficiënte bron van N-P gebaseerd op hoogwaardige grondstoffen. De fosfaten zijn aanwezig in de vorm van Orthofosfaat welke onmiddellijk beschikbaar is voor plantabsorptie en metabolisme. In tijden van beperkte beschikbaarheid van fosfaat en kalium vanuit de grond(bv: koud en nat voorjaar tijdens zaaien) biedt P-Start fosfaat en kali welke goed beschikbaar is .

Agro-Vital Quantum is een hechter/uitvloeier die zorgt voor een betere bladbedekking. Gewasbeschermingsmiddelen worden daardoor sneller regenvast en beter opgenomen. Ook vormt Quantum een beschermlaag tegen UV-afbraak, waardoor actieve stoff en beter werken.