Provinciale interesse over bodemverbetering

Anders omgaan met de bodem  

Gedeputeerde Johannes Kramer van Provincie Fryslan maakte in april, met verschillende collega’s een bedrijfsbezoek bij twee innovatieve agrarische bedrijven. Het gaat om akkerbouwer Bierma in Waaxens (bij Holwerd) en biologische boer de Hoop in Hiaure. Adviseurs Simone Vos en Harry Veenstra van Agriton waren er bij.

Er werd gesproken over de innovaties op het gebied van Biobased economie in de Agrosector. Een thema dat hoog op de agenda staat bij Provincie Fryslân. Ze positioneren zich namelijk als koploper op het gebied van Circulaire Biobases economie in Nederland. Reden voor gedeputeerde Johannes Kramer om een bezoek te brengen aan bedrijven die annex zijn met de circulaire en biobased economie.

Biobased economie
De Biobased economie gaat uit van het gebruik van groene grondstoffen als alternatief voor fossiele grondstoffen en is dus het ‘biologische’ onderdeel van de Circulaire economie. De Circulaire en biobased economie staat hoog op de EU agenda; zij heeft zich wereldwijd ontwikkeld tot een belangrijke motor van de economie en is een belangrijke aanjager van innovatie.

Wat gebeurt er in Fryslân?
Fryslân heeft veel groene grondstoffen en kent een hechte onderlinge samenwerking tussen ondernemers, instellingen, overheden en bewoners. Meer dan 95% van alle biomassa die in onze provincie ontstaat wordt afgevoerd als afval of komt door andere toepassingen niet terug in de bodem. De agrarische sector ondervindt in toenemende mate de negatieve effecten van teruglopende organische stof gehaltes in de bodem. Bij diverse akkerbouwbedrijven is deze in minder dan een generatie gedaald van 10 naar 2% en zelfs daaronder. Dit lage niveau wordt in de bodemkunde getypeerd als ‘woestijn(achtig)’. De merkbare effecten zijn verstuiving, verslechtering van de bodemstructuur en het waterbergend vermogen, verminderd bodemleven, afnemende bodemvitaliteit en teruglopende voedingswaarde van voedselproducten. Een toenemend aantal agrariers maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en is al in actie gekomen. Ook bij toeleveringsbedrijven en in de retail is groeiende belangstelling voor gezondere bodems en ‘eerlijke’, gezondere agrarische producten.

De bezochte boeren zijn elk op eigen wijze bezig met het verbeteren van de bodem. Bierma in Waaxens experimenteert met mycorrhiza’s, dit zijn bodemverbeterende schimmels. Daarnaast werkt hij met collega’s in de regio aan het verbeteren van de bodem.
S.de Hoop uit Hiaure is onder andere betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse vakbeurs BioVak in Zwolle. Hij stimuleert het publiek debat over duurzame landbouw en voeding en de rol die de biologische landbouw daarin kan spelen. Zijn biologische gemengde boerderij annex winkel is een prachtig voorbeeld van effectieve integratie van economie en ecologie.

Op verschillende manieren werd zo getoond hoe bodemgebruikers al bezig zijn hun bodem meer vruchtbaar te maken door er anders mee om te gaan.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.